تبلیغات
اخبار سارنتی - Java Dictionary

 

استفاده از برنامه‌های این وبلاگ با ذكر نام منبع و گذاشتن لوگو ، بلامانع هست¿Java Dictionary

شنبه 2 تیر 1386

   (Oxford Dictionary of Business v2.11.10 J2ME)
 (Concise Oxford English Dictionary v2.11.10 Java)
 (Oxford Dictionary of Idioms v2.11.10 J2ME)
 (Oxford English Minidictionary v2.11.10 J2ME)
 (Oxford Dictionary of the Bible v2.11.10 J2ME)
 (Oxford Guide to British & American Culture v2.11 .10 J2ME)
 (Oxford Concise Medical Dictionary v2.11.10 J2ME)

 (Cambridge Advanced Learners Dictionary v2.11.10 java)
 (Cambridge Dictionary of American English v2.11.10 java)

 (sun dict full JAVA)

 (virens dict full JAVA)

 (Advanced English Dictionary for MOBILES Ful JAVAl)

مجموعه بسیار کامل از دیکشنری‌های انگلیسی به انگلیسی در زمینه‌های مختلف


Compatible with:
Siemens 101x80 Colour :: Siemens A60, A65, A75, C60, M55, M56, MC60, S55, SL55
Nokia Series 60 :: Nokia 3600, 3620, 3650, 3660, 7650, N-Gage
Nokia Series 40 / 128x128 :: Nokia 2650, 3100, 3120, 3125, 3200, 3300, 5100, 6100, 6108, 6200,
6220, 6225, 6585, 6610, 6800, 6810, 7200, 7210, 7250, 7250i
Siemens 60 UI :: Siemens SX-1
Siemens 101x64 BW :: Siemens C55, M50, MT50
Siemens 101x80 BW :: Siemens SL42, SL45i
Nokia Series 40 / 96x65 :: Nokia 3510i, 3530, 3586i, 3587, 3595, 6010
Nokia Series 40 / 128x160 :: Nokia 6650, 6651, 6820, 7600
Nokia Series 40v2 / 128x128 :: Nokia 2610, 3220, 5140, 6020, 6021, 6030, 6060, 6230, 6235, 6822,
7260, 7270
Nokia 96x65 BW :: Nokia 3410
Motorola T720 :: Motorola T720
Sony-Ericsson P800-900 :: Sony-Ericsson P800, P900, P910
Sagem 128x160 :: Sagem MY 400x, MY 401x, MY 501c, MY C5-2, MY V-55, MY V-56, MY V-65, MY V-75, MY
X-4, MY X-6, MY X-7, MY X5-2, MY Z-5
Sony-Ericsson 128x160 :: Sony-Ericsson F500i, K310, K500i, K508i, K510, T610, T630, W300, Z500,
Z520a, Z520i, Z530, Z600
Sony-Ericsson 176x220 :: Sony-Ericsson D750, K600, K608, K610, K700, K750, V600, W550i, W600,
W700, W800i, W810, W810iv, Z1010, Z800
Sony-Ericsson 240x320 :: Sony-Ericsson K790, K800, K800iv, M600, P990i, S700, W900
Sharp 120x160 :: Sharp GX-L15, GX10i, GX15, GX17
Sharp 240x320 :: Sharp GX20, GX22, GX25, GX29, GX30, TM-150, TM100
Siemens 132x176 :: Siemens C75, CX65, CX70, CX75, M65, ME75, S65
Siemens 130x130 :: Siemens AX75, C62, C65, C66, C72, CF62
Siemens 120x160 :: Siemens CF76, ST60
Nokia Series 40v2 / 128x160 :: Nokia 6061, 6070, 6101, 6102, 6103, 6170, 6255, 7360
Motorola 240x320 :: Motorola A1200, A768, E1000, E1070, E680, L2, Razr V3x, V1050
Samsung 128x128 :: Samsung C200, SGH C100, SGH C130, SGH C207, SGH C210, SGH C230, SGH E600, SGH
S300, SGH X100, SGH X120, SGH X430, SGH X600
Nokia Series 60v2 :: Nokia 3230, 6260, 6600, 6620, 6630, 6670, 6680, 6681, 6682, 7610, N70, N72
Motorola 176x220 :: Motorola A835, C975, E1 ROKR, E398, E550, E770, E815, L7, MPx220, PEBL U6,
Razr V3, V300, V400, V500, V525, V535, V547, V550, V551, V600, V620, V635, V80, V975, V980
Samsung 176x192 :: Samsung SGH D500, SGH Z107
Motorola 128x96 :: Motorola E380
Samsung 176x220 :: Samsung E530, E720, SGH D410, SGH D520, SGH D807, SGH E730, SGH E760, SGH
E870, SGH T509, SGH T609, SGH X700, SGH X820, SGH Z140, SGH Z500, SGH ZV10, SPH A920, SPH A940
Motorola 128x128 :: Motorola C168, C380, C385, C650, V180, V188, V220
Samsung 128x160 :: Samsung A680, E710, E800, E810, SGH C406, SGH E300, SGH E310, SGH E316, SGH
E330, SGH E340, SGH E350, SGH E360, SGH E370, SGH E376, SGH E630, SGH E700, SGH E715, SGH P510,
SGH T309, SGH X160, SGH X200, SGH X210, SGH X450, SGH X460, SGH X480, SGH X486, SGH X495, SGH
X620, SGH X636, SGH X640, SGH X650, SGH X660, SGH X670
Sony-Ericsson 101x80 :: Sony-Ericsson T226, T230, T290a, T290i, T68
Motorola 96x65 :: Motorola C350, C450, C550, V171
Panasonic :: Panasonic A210, X400
Sony-Ericsson 128x128 :: Sony-Ericsson J200, J210, J230, J300a, J300i, K300
Nokia Series 80 :: Nokia 9210, 9290, 9300, 9500
Samsung 240x320 :: Samsung SGH D600, SGH D800, SGH D820, SGH D900, SGH E900, SGH T809, SGH Z400,
SGH Z540, SPH A900
Motorola 128x160 :: Motorola C261, L6, V190, V235
Nokia Series 40v3 / 240x320 :: Nokia 6270, 6280
Sagem 176x200 :: Sagem MY 700x, My X6-2

نوشته شده در شنبه 2 تیر 1386 و ساعت 11:06 ق.ظ توسط : رامین رهنمون
ویرایش شده در - و ساعت -